Trondheim arrangerar skid-VM i perioden februari/mars 2025 och bra precis två år senare ska Falun stå som värd för samma mästerskap.
Det här skapar en unik möjlighet för samarbete mellan arrangörerna, de offentliga samhällsorganisationerna men så klart också för skandinaviskt näringsliv.

Organisationerna SPOR och BEYOND SKIING som är respektive VM’s nätverk för företag och organisationer ser möjligheterna i att utbyta erfarenheter, låta nätverksmedlemmarna inspireras och träffa företag i ett annat land men också att möjliggöra affärer över gränserna.

– Spor och Beyond Skiing utgör de självklara mötesplatserna med syftet att kraftsamla resurserna mot skid-VM i Trondheim 2025 och i Falun 2027 och att nu även kunna erbjuda ytterligare mötesplatser med ett affärsnätverk i ett annat land kommer dels inspirera mera men också skapa ett kompetenslyft för företagen i Dalarna-regionen, säger Janne Svedin på Beyond Skiing.


Medlemmarna i Beyond Skiing kommer att erbjudas att delta på de av SPOR arrangerade  nätverksträffar och tvärtom men i tankarna finns också ett digitalt affärsforum.

– Vi har så klart respekt för det fysiska avståndet i mil och tid mellan våra VM-regioner men i hybridmötenas tid tänker jag det kommer vara väldigt givande att få ta del av kompetenshöjande föreläsningar från Falun om du sitter i Verdal. Kanske får du också en tanke om att lägga ut ett gränsöverskridande affärserbjudande. Att ha en för idrotten gemensam digital partnerplattform över två länder vore banbrytande och något vi just nu tittar på, säger Patrik Jemteborn från SPOR.

Samarbetet mellan de två nätverksorganisationerna har redan startat och ett konkret fokus är att få med så många företag som skall medverka inför och under respektive skid-VM. Mottot och nyckeln till folkfest är ”Engagera flera och mera”.

Arbetet skall inriktas på att öka attraktionen och affärsmöjligheterna fram till och med respektive skid-VM.
Genom samarbetet får också skid-VM i Falun en naturlig exponering redan nu genom Trondheim 2025 och SPOR vilket kommer öka intresset för skidsporten i både Sverige och Norge.

För mer information och kontakt:

Janne Svedin                                                                  Patrik Jemteborn
Beyond Skiing                                                                SPOR
+46 70 568 9200                                                            +47 9133 2021