Ni kan även kontakta :

Niclas Johansson, Beyond Skiing Foundation
tel: 010 6002932 eller mail: niclas.johansson@visitdalarna.se.

Alternativt:

Kent Lövgren, Beyond Skiing Foundation
Tel: 070 5720025 eller mail: kent@lovgrenmail.se

Sven von Holst, Styrelseordförande på Beyond Skiing Foundation AB
tel: 070 578 25 35 eller mail: svenvonholst@outlook.com.