Det har gått mer än 13 år sedan vi startade Beyond Skiing Foundation hösten 2009 med syftet att stödja Faluns kandidatur av Skid-VM 2015. Beyond Skiing 2015 var en stor anledning till den stora succén för Falun2015 och Beyond Skiing 2015 gav ett enormt eko både regionalt, nationellt och internationellt.

Mål

Vår strävan och ambition med ett framtida Beyond Skiing är att kunna påvisa ett starkt stöd från näringslivet för ett nytt Skid VM 2027 i Falun, Dalarna.  Tillsammans med er skall vi vidareutveckla Beyond Skiing till att bli riktigt slagkraftigt mot ett nytt skid-VM och på samma sätt som 2015 avgörande för ett framgångsrikt genomförande även 2027.

Styrelse

  • Sven von Holst, Styrelsens ordförande
  • Ola Strömberg, Svenska Skidförbundet
  • Patrik Söderqvist, Falu Kommun
  • Susanna Karlevill, Svenska Skidförbundet
  • Tomas Ringsby, Visit Dalarna
  • Chatarina Eriksson, Visit Dalarna

Kontakta oss :

Janne Svedin, Säljledare Beyond Skiing Falun 2027
tel: tel:+46705689200 eller mail: janne@beyondskiing.com.

Alternativt:

Sven von Holst, Styrelseordförande på Beyond Skiing Foundation AB
tel: 070 578 25 35 eller mail: sven@beyondskiing.com.