Det har gått mer än 10 år sedan vi startade Beyond Skiing Foundation hösten 2009 med syftet att stödja Faluns kandidatur av Skid-VM 2015. Beyond Skiing 2015 var en stor anledning till den stora succén för Falun2015 och Beyond Skiing 2015 gav ett enormt eko både regionalt, nationellt och internationellt. Därefter tog Beyond Skiing 2019 vid.

Mål

Vår strävan och ambition med ett framtida Beyond Skiing är att kunna påvisa ett starkt stöd från näringslivet för ett nytt Skid VM i Falun Dalarna. I steg ett arbetar vi nu under våren och sommaren fram ett koncept innehåll, avtal m.m. för medverkan från hösten 2020 till våren 2022. Vi siktar på att bjuda in till ett stormöte i september 2020 och då presentera det nya Beyond Skiing för framtiden. Tillsammans med er skall vi vidareutveckla ett framtida Beyond Skiing till att bli riktigt slagkraftigt mot ett nytt skid-VM och på samma sätt som 2015 avgörande för ett framgångsrikt genomförande även 2027.

Styrelse

 

Ni kan även kontakta :

Niclas Johansson, Beyond Skiing Foundation
tel: 010 6002932 eller mail: niclas.johansson@visitdalarna.se.

Alternativt:

Kent Lövgren, Beyond Skiing Foundation
Tel: 070 5720025 eller mail: kent@lovgrenmail.se

Sven von Holst, Styrelseordförande på Beyond Skiing Foundation AB
tel: 070 578 25 35 eller mail: svenvonholst@outlook.com.