Det har gått mer än 15 år sedan vi startade Beyond Skiing Foundation hösten 2009 med syftet att stödja Faluns kandidatur av Skid-VM 2015. Beyond Skiing 2015 var en stor anledning till den stora succén för Falun2015 och Beyond Skiing 2015 gav ett enormt eko både regionalt, nationellt och internationellt.

Mål

Vår strävan och ambition med Beyond Skiing är att kunna bidra med ett starkt stöd från näringslivet för Skid-VM 2027 i Falun, Dalarna.  Tillsammans med er vidareutvecklar vi Beyond Skiing till att bli riktigt slagkraftigt och avgörande för ett framgångsrikt genomförande på samma sätt som 2015.

Styrelse

  • Roza Güclü Hedin, Styrelsens ordförande
  • Eva-Lena Frick, vice ordförande
  • Susanne Martinsson
  • Pernilla Bonde
  • Henrik Jalkenäs

Kontakta oss :

Janne Svedin, Säljledare Beyond Skiing Falun 2027
tel: 070-5689200 eller mail: janne@beyondskiing.com.

Alternativt:

Roza Güclü Hedin, Styrelseordförande Beyond Skiing AB
tel: 070-8181594