Information kring webbshop presenteras i september 2020, för mer
information anmäl intresse för att medverka på informationsträffen i
september 2020.