Det har gått mer än 11 år sedan vi startade Beyond Skiing Foundation hösten 2009 med syftet att stödja Faluns kandidatur av Skid-VM 2015. Beyond Skiing 2015 var en stor anledning till den stora succén för Falun2015 och Beyond Skiing 2015 gav ett enormt eko både regionalt, nationellt och internationellt. Därefter tog Beyond Skiing 2019 vid.

Styrelsen för Beyond Skiing tackar samtliga medlemmar för allt stöd och engagemang under alla dessa år. Vad händer nu och hur blir det framåt?

Svenska Skidförbundet och Falu Kommun kommer i maj att skicka in en ansökan om att kandidera för skid-VM 2027.

Processen är den att kandidater skall till internationella skidförbundet (FIS) lämna in sin anmälan på försommaren 2021 och efter det besvara ett Questionnaire, som mer i detalj redogör för kandidaternas koncept. FIS återkopplar på detta hösten 2021 och vid FIS Congress i maj/juni 2022 sker omröstningen om vem som tilldelas VM-arrangemanget 2027.

Vår strävan och ambition med ett framtida Beyond Skiing är att kunna påvisa ett starkt stöd från näringslivet för ett nytt Skid VM i Falun Dalarna. Under våren 2021 har vi arbetat fram ett koncept med innehåll och avtal m.m. för medverkan från våren 2021 till våren 2022.

Tillsammans med er skall vi vidareutveckla ett framtida Beyond Skiing till att bli riktigt slagkraftigt mot ett nytt skid-VM och på samma sätt som 2015 avgörande för ett framgångsrikt genomförande även 2027.

Skidsäsongen har avslutats och vi passar på att önska alla en Glad Påsk, härlig vår och sommar innan vi syns i höst.

För Beyond Skiing Foundation
Sven von Holst, Styrelseordförande