Det har gått mer än 10 år sedan vi startade Beyond Skiing Foundation hösten 2009 med syftet att stödja Faluns kandidatur av Skid-VM 2015. Beyond Skiing 2015 var en stor anledning till den stora succén för Falun2015 och Beyond Skiing 2015 gav ett enormt eko både regionalt, nationellt och internationellt. Därefter tog Beyond Skiing 2019 vid.

Styrelsen för Beyond Skiing tackar samtliga medlemmar för allt stöd och engagemang under alla dessa år. Vad händer nu och hur blir det framåt?

Vi har beslutat att låta Beyond Skiing avvakta tills vi får besked om att Falu kommun och Svenska Skidförbundet i höst fattar beslut om att Falun skall kandidera till skid-VM 2027.

Processen är den att kandidater skall till internationella skidförbundet (FIS) lämna in sin anmälan på försommaren 2021 och efter det besvara ett Questionnaire, som mer i detalj redogör för kandidaternas koncept. FIS återkopplar på detta hösten 2021 och vid FIS Congress i maj/juni 2022 sker omröstningen om vem som tilldelas VM-arrangemanget 2027.

Vår strävan och ambition med ett framtida Beyond Skiing är att kunna påvisa ett starkt stöd från näringslivet för ett nytt Skid VM i Falun Dalarna. I steg ett arbetar vi nu under våren och sommaren fram ett koncept innehåll, avtal m.m. för medverkan från hösten 2020 till våren 2022. Vi siktar på att bjuda in till ett stormöte i september 2020 och då presentera det nya Beyond Skiing för framtiden. Tillsammans med er skall vi vidareutveckla ett framtida Beyond Skiing till att bli riktigt slagkraftigt mot ett nytt skid-VM och på samma sätt som 2015 avgörande för ett framgångsrikt genomförande även 2027.

Skidsäsongen har avslutats och vi passar på att önska alla en Glad Påsk, härlig vår och sommar innan vi syns i höst.

För Beyond Skiing Foundation
Sven von Holst, Styrelseordförande